Telegram podgoričkog kapetana Lazovića o ofitima-kirijama džamijskih dućana, MUD, 1886.