Molba rimokatolika Bara da vjerski praznik bude obilježen plotunom iz pušaka, MUD, maj 1882.