Priznanica o predatom novcu Islam begu Mušoviću, decembar 1896. godine.