Arkivi

3 Prill, 2020

Notë verbale nga misioni osman që dekreton se malazezët nuk paguajnë taksat për mallrat që eksportojnë në Turqi, 1889

3 Prill, 2020

Notë verbale nga misioni osman që njoftonte ndihmën financiare të Sulltan Abdulahamidit për riparimin e xhamisë në Kolašin, 1885

3 Prill, 2020

Përgjigja e Princit Nikolla në urimin e Sulltan Abdulhamid për Ditën e Vitit të Ri (COA)

3 Prill, 2020

Letra (Telegram) përshëndetëse e Princit Nikolla drejtuar Sulltan Abdulhamidit II për festën e Bajramit (COA))

3 Prill, 2020

Miratimi nga Princ Nikolla, kërkesës së qytetarëve të Ulqinit për ndërtimin e xhamisë . (Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi).

3 Prill, 2020

Kopje e beratit ( certificates ) për medaljen Osmane marrë nga Princ Mirko (COA)

3 Prill, 2020

Letër (Telegram) nga familja Musovich drejtuar Gjykatës së Malit të Zi që kërkon të shpërngulet nga Nikshiq në Turqi (Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi)

3 Prill, 2020

Letër (Telegram) nga qeveria e Principatës drejtuar ambasadorit osman në Cetinje, Xhevad Pasha në lidhje me zgjidhjen e marrëdhënieve me muhaxhirët, 1885

3 Prill, 2020

Traktat me muhaxhirët Niksic, 1879, Arkivi Shtetëror i Malit të Zi, Cetinje

3 Prill, 2020

Prijësi musliman Nush Beu, i lutet Princit Nikollës për ndihmë, 1881. Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi

3 Prill, 2020

Asko Ibricin Ljuca i dhuron tokë në Nikçiq kishës, 1879 – Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi

3 Prill, 2020

Peticioni i Adem Zvizdic drejtuar Princit Nikollës për t’i dhënë atij stemën e për ta veshur ne kapelen malazeze që vesh, 1879 . Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi