Artikuj

13 Prill, 2021
Molba krajinskog kapetana Luke Marđonovića da se krajinska djeca vakcinišu protiv krasta, 1897.
13 Prill, 2021
Naredba ministra unutrašnjih djela da po otvaranju Muhamedanske škole u Podgorici učitelj bude Mujo Adžiametović, 09.10.1897.
13 Prill, 2021
Okružni kapetan pita crnogorske vlasti o imenovanju učitelja u novoj muhamedanskoj školi u Podgorici,08.10.1897.
13 Prill, 2021
Predmet Hašima Selakovića za uvod u crnogorsko podanstvo, mart 1896.
13 Prill, 2021
Rješenje kojim je data penzija Loru Piciju, službeniku državne službe u Ulcinju, 10.11.1896.
13 Prill, 2021
Potvrda naredbe da se oduzme roba Muju Đžaneviću u Baru, april 1896.
13 Prill, 2021
Molba A. Zambelija crnogorskim vlastima za povišicu plate, 1896.
13 Prill, 2021
Molba A. Zambelija crnogorskim vlastima za mjesto Upravitelja luke Ulcinj, 10.11.1896.
13 Prill, 2021
Ministarstvo unutrašnjih djela pomorskom kapetanu Zakariji o povišici plate, 21.10.1896.
13 Prill, 2021
Kol Maraši traži od ministra vojnog dozvolu za obavljanje određenog posla, 07.11.1897.
13 Prill, 2021
Račun od dohotka sa zemlje za Islam bega Mušovića, januar 1896. godine
13 Prill, 2021
Priznanica o predatom novcu Islam begu Mušoviću, decembar 1896. godine.