Letra (Telegram) përshëndetëse e Princit Nikolla drejtuar Sulltan Abdulhamidit II për festën e Bajramit (COA))