Kopje e beratit ( certificates ) për medaljen Osmane marrë nga Princ Mirko (COA)