Traktat me muhaxhirët Niksic, 1879, Arkivi Shtetëror i Malit të Zi, Cetinje