Miratimi nga Princ Nikolla, kërkesës së qytetarëve të Ulqinit për ndërtimin e xhamisë . (Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi).