Peticioni i Adem Zvizdic drejtuar Princit Nikollës për t’i dhënë atij stemën e për ta veshur ne kapelen malazeze që vesh, 1879 . Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi