Notë verbale nga misioni osman që dekreton se malazezët nuk paguajnë taksat për mallrat që eksportojnë në Turqi, 1889