Prijësi musliman Nush Beu, i lutet Princit Nikollës për ndihmë, 1881. Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi