Përgjigja e Princit Nikolla në urimin e Sulltan Abdulhamid për Ditën e Vitit të Ri (COA)