Notë verbale nga misioni osman që njoftonte ndihmën financiare të Sulltan Abdulahamidit për riparimin e xhamisë në Kolašin, 1885