DRŽAVNI ARHIV CRNE GORE

24 октобра, 2020

Čestitke istaknutih stanovnika Ulcinja novim vlastima, MUD, novembar 1880.

24 октобра, 2020

Derviš beg Osmanagić o upisivanju muslimanske djecu u crnogorske škole, MUD, decembar 1880.

24 октобра, 2020

Statistika Ulcinja, broj stanovnika, MUD,1880.

24 октобра, 2020

Žalba otomanskog predstavnika Aleko bega, na vlasti u Nikšiću, MUD, januar 1881.

24 октобра, 2020

Zakup turskih dućana u Nikšiću, MUD, 1881.

24 октобра, 2020

Žalba otomanskom zastupnika na barske vlasti u odnosu prema muslimanima Bubiću i Lakoviću, MUD, januar, 1881.

24 октобра, 2020

Molba Ulcinjanina Mustafa Braša crnogorskim vlastima za pomoć, MUD, februar 1881.

24 октобра, 2020

Vojvoda Bećir beg Osmanagić o podgoričkim porodicama koje hoće da se sele, MUD, 1881.

24 октобра, 2020

Mato Čakić i Trgovačko društvo o namjeri da sa podgoričkim muslimanima osnuju trgovački esnaf, MUD, april 1881.

24 октобра, 2020

Mato Čakić i Trgovačko društvo o namjeri da sa podgoričkim muslimanima osnuju trgovački esnaf, MUD, april 1881.

24 октобра, 2020

Vojvoda Bećir beg Osmanagić o zahtjevu podgoričkih muslimana o smjeni hodže u Podgorici, MUD, 1881.

24 октобра, 2020

Molba Odže Šabića i barskih muslimana crnogorskim vlastima za pomoć u popravci gradske džamije,MUD,maj 1881.