DRŽAVNI ARHIV CRNE GORE 2

11 априла, 2021

Statut Barske čitaonice, sa potpisima muftije Karađuzovića i ostalih, 22.10.1894. godine

11 априла, 2021

Molba Knjaževskoj Vladi za potvrđivanje Statuta Barske čitaonice, 23.10.1894. godine

11 априла, 2021

Odobrenje Statuta Barske čitaonice od strane Ministarstva , 10.12.1894. godine

11 априла, 2021

Telegram kapetana Lazovića u vezi katoličke crkve čiju izgradnju pominje nadbiskup Milinović, 27.11.1894

11 априла, 2021

Pismo okružnim kapetanima sa obavještenjem o služenju prve katoličke mise na slovenskom jeziku, decembar 1894. godine

11 априла, 2021

Obavještenje kapetanima o služenju prve katoličke liturgije na slovenskom jeziku u Baru, decembar, 1894. godine.

11 априла, 2021

Pismo upravniku varoši Bar o služenju prve katoličke mise na slovenskom jeziku, decembar 1894. godine

11 априла, 2021

Pismo kapetanu Đuroviću u Danilovgrad sa instrukcijama povodom katoličke liturgije na slovenskom jeziku, decembar 1894. godine

11 априла, 2021

Okružni sud Podgorica o slučaju ćerke Mehmeda Mandića i Iva Komanina, jul 1895

11 априла, 2021

Ugovor o najmu između ćerke Mehmeda Mandića i Iva Komanina, avgust 1889. godine

11 априла, 2021

Odluka o slučaju ćerke Mehmeda Mandića, 25.07.1895. godine

11 априла, 2021

Punomoćje iseljenih barskih muslimana, kojim se barskom kapetanu Zejnel begu daje mogućnost upravljanja nad njihovim dobrima u Crnoj Gori, jun 1895. godine