Telegrami duke shprehur urimet dhe dëshirat më të mira të Sulltanit Osman Abdulhamid, Princit Nikolla dhe familjes së tij më 1889. Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi