Propozimi i Peshkopit Strosmeier për Princin Nikolla për të emëruar Anđelko Vorsak si Arqipeshkv i Tivarit, 9 Mars 1883. Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi