Letra (Telegrami ) nga Dr. Gjuricovecki nga Zara që kërkon që një kopje e librit “Zdravoslovjedjeteta” t’i dorëzohet Princit Nikolla, 21 tetor 1883. Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi.