Letër (Telegrami ) nga Princi Nikolla drejtuar Arqipeshkvit të Tivarit Šimun Milinović duke kërkuar durimin e tij për reforma në Kishën Katolike, Nëntor 1889, Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi .