Kërkesa e Ivan Vranešević drejtuar Qeverisë së Malit të Zi për të punësuar vëllain e tij Dusan, të bashkangjitur ai gjithashtu dërgon edhe diplomën për diplomimin e tij, 21 shtator 1883. Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi