Stanko Roganović, Doklea sramna i tragična sudbina,Glasnik Narodnog muzeja, br.8, 2012