eliber

13 априла, 2021

Писмо окружним властима у Подгорици о слању новца за доходак са земље Ислам бега Мушовића, 1896. године.

13 априла, 2021

Признаница Ислам бега Мушовића, у којој потврђује да је примио новац

13 априла, 2021

Попис земље која припада Ислам бегу Мушовићу, новембар 1895.

13 априла, 2021

Окружни капетан подгорички тражи дозволу за исплату дуга са земље Меду Јукову Балићу, септембар 1896.

13 априла, 2021

Молба хоџе Мусе Ибрахима Пуке за примањем у црногорско поданство, 27.09.1897.

13 априла, 2021

Министарство унутрашњих дјела тражи документацију за упис Мркојевићких младића у Земљодјелску школу, 1896. године.

13 априла, 2021

Обавјештење о слању дуга Меду Јукову Балићу са рендиране земље у Спужу, септембар 1896.

13 априла, 2021

Извјештај пописа земље Меда Јукова Балића у спужу, септембра 1896.

13 априла, 2021

Жалба суду од стране Муја Аџи-аметовића на Ибра Башића и клевету око картања, јун 1896. године

13 априла, 2021

Телеграм подгоричког капетана о молби за помоћ црногорског повјереника малисорског првака Сокол Баца, јул 1896

13 априла, 2021

Рапорат (извјештај) црногорској влади од стране поморског капетана Закарије из Бара, август 1896.

13 априла, 2021

Честитка црногорском двору поводом заручења принцезе Јелене за италијанског престолонасљедника Виторија Савоју од војводе Арслана и капетана из Даниловграда, август 1896