eliber

13 априла, 2021

Молба крајинског капетана Луке Марђоновића да се крајинска дјеца вакцинишу против краста, 1897.

13 априла, 2021

Наредба министра унутрашњих дјела да по отварању Мухамеданске школе у Подгорици учитељ буде Мујо Аџиаметовић, 09.10.1897.

13 априла, 2021

Окружни капетан пита црногорске власти о именовању учитеља у новој мухамеданској школи у Подгорици,08.10.1897.

13 априла, 2021

Предмет Хашима Селаковића за увод у црногорско поданство, март 1896.

13 априла, 2021

Рјешење којим је дата пензија Лору Пицију, службенику државне службе у Улцињу, 10.11.1896.

13 априла, 2021

Потврда наредбе да се одузме роба Мују Ђжаневићу у Бару, април 1896.

13 априла, 2021

Молба А. Замбелија црногорским властима за повишицу плате, 1896.

13 априла, 2021

Молба А. Замбелија црногорским властима за мјесто Управитеља луке Улцињ, 10.11.1896.

13 априла, 2021

Министарство унутрашњих дјела поморском капетану Закарији о повишици плате, 21.10.1896.

13 априла, 2021

Кол Мараши тражи од министра војног дозволу за обављање одређеног посла, 07.11.1897.

13 априла, 2021

Рачун од дохотка са земље за Ислам бега Мушовића, јануар 1896. године

13 априла, 2021

Признаница о предатом новцу Ислам бегу Мушовићу, децембар 1896. године.