eliber

April 13, 2021

Molba krajinskog kapetana Luke Marđonovića da se krajinska djeca vakcinišu protiv krasta, 1897.

April 13, 2021

Naredba ministra unutrašnjih djela da po otvaranju Muhamedanske škole u Podgorici učitelj bude Mujo Adžiametović, 09.10.1897.

April 13, 2021

Okružni kapetan pita crnogorske vlasti o imenovanju učitelja u novoj muhamedanskoj školi u Podgorici,08.10.1897.

April 13, 2021

Predmet Hašima Selakovića za uvod u crnogorsko podanstvo, mart 1896.

April 13, 2021

Rješenje kojim je data penzija Loru Piciju, službeniku državne službe u Ulcinju, 10.11.1896.

April 13, 2021

Potvrda naredbe da se oduzme roba Muju Đžaneviću u Baru, april 1896.

April 13, 2021

Molba A. Zambelija crnogorskim vlastima za povišicu plate, 1896.

April 13, 2021

Molba A. Zambelija crnogorskim vlastima za mjesto Upravitelja luke Ulcinj, 10.11.1896.

April 13, 2021

Ministarstvo unutrašnjih djela pomorskom kapetanu Zakariji o povišici plate, 21.10.1896.

April 13, 2021

Kol Maraši traži od ministra vojnog dozvolu za obavljanje određenog posla, 07.11.1897.

April 13, 2021

Račun od dohotka sa zemlje za Islam bega Mušovića, januar 1896. godine

April 13, 2021

Priznanica o predatom novcu Islam begu Mušoviću, decembar 1896. godine.