Погодба са мухаџирима Никшића, 1879. године, Државни архив Црне Горе, Цетиње