Вербална нота Турског посланства којом је уређено да Црногорци не плаћају порез на робу коју уносе у Османску државу, 1889. године, (ДАЦГ)