Архив

АРХИВСКО-БИБЛИОТЕЧКО ОДЈЕЉЕЊЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЦРНЕ ГОРЕ, ЦЕТИЊЕ

8 фебруара, 2020
Телеграм са изразом лијепих жеља турског султана Абдулахамида II, књазу Николи и његовој породици, 1889. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Телеграм Пера Јововића из Улциња, Филипу Петровићу о мјерењу трасе за изградњу пута од Улциња до Шињежа, фебруар 1889. године,Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Писмо честитке бискупа Strossmayera књазу Николи, 9.08.1884. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Предлог бискупа Strossmayera књазу Николи да се за барског надбискупа постави Анђелко Воршак, 9.03.1883. године,АБОНМЦГ
8 фебруара, 2020
Писмо задарског композитора Петру Рамадановићу, књажевском агенту у Котору, да прослиједи Књажевском двору композицију посвећену књагињи Зорки Карађорђевић, 23.12.1883. године, АБОНМЦГ
8 фебруара, 2020
Писмо српског композитора Евђенија Стојановића у вези композиције – Црној Гори – коју је по препоруци пјесника Лазе Костића, послао април 1889. године,Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Писмо баркског надбискупа Шимуна Милиновића, књазу Николи са објашњењем поднијете оставке, децембар 1889. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Писмо књаза Николе барском надбискупу Милиновићу, у којем од њега тражи стрпљење за реформе у Католичкој цркви, новембар 1889. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Писмо из Задра Др Ђуриковечког у којем моли да се књазу Николи преда примјерак књиге Здравословје ђетета, 21. 10. 1883, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Молба Ивана Вранешевића црногорској Влади да запосли његовог брата Душана, у прилогу је послао и Диплому о његовој завршеној школи, 21.9.1883. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Два телеграма на нашем и француском језику у којима барски надбискуп Шимун Милиновић обавјештава књаза Николу да ће држати мису за покој Рудолфа, сина аустроугарског цара Фрања Јосифа, 1889. године,АБОНМЦГ
8 фебруара, 2020
Потпис српског књижевника Сима Матавуља
5 фебруара, 2020
Телеграм жалбе Рама Мујова књазу Николи на Усеин агу из Подгорице, Архивско библиотечко ођељење Народног музеја Црне Горе
5 фебруара, 2020
Телеграм никшићког Јусуф ефендије и Мушовића са честитком књазу Николи приликом рођења сина и најавом доласка на Цетиње, 1879. године
5 фебруара, 2020
Молба Адема Звиздића књазу Николи да му дарује грб да стави на капу црногорску коју носи, 1879. година – Архивско библиотечко ођељење Народног музеја Црне Горе
5 фебруара, 2020
Аско Ибричин Љуца поклања земљу у Никшићу цркви, 1879. године – Архивско библиотечко ођељење Народног музеја Црне Горе
5 фебруара, 2020
Нуш оџа моли књаза Николу за помоћ, 1881. године,Архивско библиотечко ођељење Народног музеја Црне Горе
16 јануара, 2020
Списак Турских посланика на Цетињу 1879 -1912. година
[…]
16 јануара, 2020
Погодба са мухаџирима Никшића, 1879. године, Државни архив Црне Горе, Цетиње
16 јануара, 2020
Писмо књажевске владе османском посланику на Цетињу
16 јануара, 2020
Писмо беговске куће Мушовића Суду Црногорском
16 јануара, 2020
Копија берата о османском одликовању које је додијељено књазу Мирку, Османски архив Предсједништва Републике Турске (ЦОА)
16 јануара, 2020
Одговор књаза Николе на честитку султана Абдулахамида II (ЦОА)
16 јануара, 2020
Одговор књаза Николе на честитку султана Абдулахамида II (ЦОА)
16 јануара, 2020
Вербална нота Турског посланства која саопштава о финансијској помоћи султана Абдулахамида II за поправку џамије у Колашину, 1885. године (ДАЦГ)
16 јануара, 2020
Вербална нота Турског посланства којом је уређено да Црногорци не плаћају порез на робу коју уносе у Османску државу, 1889. године, (ДАЦГ)

ДРЖАВНИ АРХИВ ЦРНЕ ГОРЕ, ЦЕТИЊЕ - МИНИСТАРСВО УНУТРАШЊИХ ДЈЕЛА 1880-1888

27 октобра, 2020
Писмо којим се дозвољава упис муслиманске ђеце у црногорске школе, МУД, март 1888.
27 октобра, 2020
Молба барских муслимана за уписом њихове ђеце у црногорску школу, МУД, фебруар 1888.
27 октобра, 2020
Одговор министра иностраних ђела у вези офита-кирија џамијских дућана, МУД, децембар 1886.
27 октобра, 2020
Телеграм подгоричког капетана Лазовића о офитима-киријама џамијских дућана, МУД, 1886.
27 октобра, 2020
Телеграм Окружног суда у Подгорици у вези тужбе због џамијских дућана, МУД, децембар 1886.
27 октобра, 2020
Наређење министра унутрашњих ђела да се муфтија пошаље на Цетиње, МУД, 1886
27 октобра, 2020
Тражење инструкција од министарства унутрашњих ђела по питању сумњивог муфтије, МУД, 1886.
27 октобра, 2020
Писмо војводе Сима Поповића о доласку муфтије из Цариграда у Улцињ, МУД, 1886.
27 октобра, 2020
Писмо у ком Сулејман Улцињанин тражи црногорско поданство-држављанство, МУД, новембар 1886.
27 октобра, 2020
Наредба спушком капетану Саву Мећикућићу у вези куће Алила Мећикућића, МУД, август 1886.
27 октобра, 2020
Молба Алила Мећикућића – султановог поданика да прода своју земљу у Спужу, МУД, 1886.
27 октобра, 2020
Молба Сулејмана Спужанића да прода своју земљу у Никшићу, МУД, 1886.
27 октобра, 2020
Војвода Симо Поповић о римокатоличким свештеницима који нијесу дио Католичке цркве у Црној Гори, МУД, фебруар 1886
27 октобра, 2020
Подгорички капетан Лазовић у расту Миркове вароши – Нове Подгорице и задовољству становника различитих вјера,МУД, новембар 1886.
27 октобра, 2020
Министар унутрашњих ђела Божо Петровић о насељавању Црногораца у Улцињу и римокатоличком свештенику, МУД,март 1886
27 октобра, 2020
Сентенција-потврда о продаји земље на Голији херцеговачких муслимана Звиздића, МУД, јун 1885.
27 октобра, 2020
Писмо војводе Шака Петровића о трошковима Сокол Баца арбанашког првака и црногорског повјереника, МУД, јул 1885.
27 октобра, 2020
Овјера Свједочанства о продаји земље спушког муслимана Бошковића, са потписом војводе Бећир бега Османагића, МУД, фебруар 1885.
27 октобра, 2020
Свједочанство продаје земље у Спужу од стране муслимана Бошковића, капетану Богићу Марковићу, МУД, фебруар 1885.
27 октобра, 2020
Дозвола министра унутрашњих ђела да херцеговачки муслимани продају своје непокретности у Никшићу, МУД, новембар 1885.
27 октобра, 2020
Одговор Министарства унутрашњих ђела на молби викара Коловића, МУД, јул 1885
27 октобра, 2020
Молба барског викара Коловића књазу Николи да му опрости плаћање глобе за маслине, МУД, јун 1885.
27 октобра, 2020
Војвода Симо Поповић министру унутрашњих ђела о молби барског викара да се дон Марко из Перасра постави за свештеника у Бару, МУД,јул 1885
27 октобра, 2020
Телеграм барског капетана Поповића о доласку на Цетиње барских муслиманских свештеника, МУД, мај, 1885.
27 октобра, 2020
Колашински капетан Марковић о поправци џамије у Колашину, МУД, јун, 1884.
27 октобра, 2020
Обавјештење војводе Сима Поповића министру унутрашњих послова да скадарски бискуп Герини опет жели да дође у Црну Гору, МУД, 1884
27 октобра, 2020
Обавјештење војводе Бећир бега Османагића у прогнанству муслимана који је извршио покушај убиства, МУД, 1884
27 октобра, 2020
Молба Вазла Јагањца црногорској власти за помоћ, МУД, фебруар, 1884.
27 октобра, 2020
Наредба војводи Бећир бегу Османагићу да подгоричким муслиманима дозволи ношење само малог оружја, МУД, октобар 1883
27 октобра, 2020
Писмо црногорских власти Салих ефендији да се барски капетан више неће мијешати у питања извршавања шеријата, МУД, септембар 1883.
27 октобра, 2020
Жалба Салих ефендије на барског капетана и наређење власти да се исти не мијеша у муслиманске вјерске послове, МУД, септембар 1883.
27 октобра, 2020
Молба Дервиш бега Љубовића да добије црногорско поданство – држављанство, МУД, 1883.
27 октобра, 2020
Молба никшичких трговаца министру унутрашњих послова у вези пазарног дана, МУД, јул 1883.
27 октобра, 2020
Писмо министру унутрашњих ђела о позитивној оцјени три муслиманска перјаника, МУД 1883.
27 октобра, 2020
Дозвола хоџи Кокотлији да отвори џамију у Спужу, МУД, фебруар 1883.
27 октобра, 2020
Наредба подгоричком капетану Марковићу о дођели земље Алу Делијину из Куча, МУД, јануар 1883.
27 октобра, 2020
Телеграм Дервиш бега Љубовића министру унутрашњих ђела, о упису рођака, МУД 1882.
27 октобра, 2020
Телеграм Арслан бегу у вези утопљеника у Улцињу, МУД, 1882.
25 октобра, 2020
Молба подгоричком капетану Бећир бегу Османагићу за измирењем дуга подгоричке општине, МУД, август 1882.
25 октобра, 2020
Подгорички капетан Бећир бег Османагић, поздравља у име Економског друштва у којем су припадници свих вјера, здрави долазак књаза Николе у Петроград, МУД, август 1882.
25 октобра, 2020
Писмо честитке војводи Бећир бегу Османагићу на напредовању Економског друштва у Подгорици, од стране министра унутрашњих ђела, МУД, 1882.
25 октобра, 2020
Декрет књаза Николе којим је Антон Закарија постављен за главног капетана црногорских лука, МУД, јул 1882.
25 октобра, 2020
Писмо римокатоличког бискупа Геринија књазу Николи о посјети коју ће уцињети у Црној Гори, МУД, јул 1882.
25 октобра, 2020
Писмо римокатоличког бискупа Геринија књазу Николи о посјети коју ће учињети у Црној Гори, МУД, јул 1882.
25 октобра, 2020
Обавјештење о доласку Сокол Баца, арбанашког првака и црногорског повјереника из Цариграда у Подгорицу, МУД, јун 1882.
25 октобра, 2020
Наредба барском капетану да омогући Зејнел бегу управљање његовим добрима, МУД, мај 1882.
25 октобра, 2020
Молба римокатолика Бара да вјерски празник буде обиљежен плотуном из пушака, МУД, мај 1882.
25 октобра, 2020
Понуда војводе Селим бега, црногорским властима, за изнајмљивање његове куће у Бару, пригодне за телеграфску штацију, МУД, мај 1882.
25 октобра, 2020
Наредба спушком капетану Меду Мећикућићу да нађе земљу и спријечи исељавање породица из Спужа, МУД, април 1882.
25 октобра, 2020
Потврдан одговор црногорских власти војводи Симу Поповићу о помоћи за градњу римокатоличке цркве на Приморју, МУД, март 1882.
25 октобра, 2020
Писмо барском викару Коловићу о поклоњеној главици Св. Вида за римокатоличко гробље, МУД, 1882.
25 октобра, 2020
Писмо спушком капетану Меду Мећикућићу, да преда земљу Алил аги Мећикућићу, коју му је забранио, МУД, март 1882.
25 октобра, 2020
Писмо захвалности војводи Машу Ђуровићу, због обезбјеђења плате за арбанашког перјаника у Улцињу, МУД, 1882.
25 октобра, 2020
Препорука војводе Сима Поповића књазу Николи да се римокатолицима на Приморју помогне у изградњи цркве, МУД, 1882.
25 октобра, 2020
Писмо барског викара Јосифа Коловића књазу Николи, МУД, март 1882.
25 октобра, 2020
Захвалност барског викара Коловића за даровану земљу за римокатоличко гробље и молба да та земља постане неследно црквено добро, МУД, март 1882.
25 октобра, 2020
Помен дара земље за римокатоличко гробље у Бару и молба барског викара Коловића књазу за плату, МУД, март, 1882.
25 октобра, 2020
Питање војводе Бећир бега Османагића црногорским властима о неким емигрантима који су се вратили у Подгорицу, МУД, 1881.
25 октобра, 2020
Министар унутрашњих ђела о споразуму султана и књажевске власти, МУД, фебруар 1882.
25 октобра, 2020
Наредба капетану Јовићевићу да исплати дуг војводи Бећир бегу Османагићу, МУД, новембар 1881.
24 октобра, 2020
Захтјев турског кајмекама о повраћају оружја емигрантима, МУД, новембар 1882.
24 октобра, 2020
Извјештај војводе Сима Поповића о одустајању Улцињана од селидбе, МУД, 1881.
24 октобра, 2020
Извјештај министра унутрашњих ђела да је Прокламација о правима муслимана прослијеђена отоманском, као и европским посланицима, МУД, октобар 1881.
24 октобра, 2020
Помен књажеве Прокламације о правима исељених муслимана над њиховим добрима у Црној Гори, МУД, септембар 1881.
24 октобра, 2020
Молба војводе Бећир бега Османагића да се прослава Рамазана обиљежи топовским плотунима, МУД, јун 1881.
24 октобра, 2020
Молба Емра Дивановића – Црногорца мухамеданске вјероисповијести – , црногорској власти за помоћ, МУД, јун 1881.
24 октобра, 2020
Извјештај из Бара о лијепо одржаној свечаности за римокатолички празник, МУД, јун 1881.
24 октобра, 2020
Молба Оџе Шабића и барских муслимана црногорским властима за помоћ у поправци градске џамије,МУД,мај 1881.
24 октобра, 2020
Војвода Бећир бег Османагић о захтјеву подгоричких муслимана о смјени хоџе у Подгорици, МУД, 1881.
24 октобра, 2020
Мато Чакић и Трговачко друштво о намјери да са подгоричким муслиманима оснују трговачки еснаф, МУД, април 1881.
24 октобра, 2020
Мато Чакић и Трговачко друштво о намјери да са подгоричким муслиманима оснују трговачки еснаф, МУД, април 1881.
24 октобра, 2020
Војвода Бећир бег Османагић о подгоричким породицама које хоће да се селе, МУД, 1881.
24 октобра, 2020
Молба Улцињанина Мустафа Браша црногорским властима за помоћ, МУД, фебруар 1881.
24 октобра, 2020
Жалба отоманском заступника на барске власти у односу према муслиманима Бубићу и Лаковићу, МУД, јануар, 1881.
24 октобра, 2020
Закуп турских дућана у Никшићу, МУД, 1881.
24 октобра, 2020
Жалба отоманског представника Алеко бега, на власти у Никшићу, МУД, јануар 1881.
24 октобра, 2020
Статистика Улциња, број становника, МУД,1880.
24 октобра, 2020
Дервиш бег Османагић о уписивању муслиманске ђецу у црногорске школе, МУД, децембар 1880.
24 октобра, 2020
Честитке истакнутих становника Улциња новим властима, МУД, новембар 1880.
24 октобра, 2020
Писмо захвалности књазу Николу од барског викара Коловића због помоћи у храни коју је подијелио сиротињи све три вјере у Бару, МУД, јун 1882.

ДРЖАВНИ АРХИВ ЦРНЕ ГОРЕ, ЦЕТИЊЕ - МИНИСТАРСВО УНУТРАШЊИХ ДЈЕЛА 1888-1896

13 априла, 2021
Молба крајинског капетана Луке Марђоновића да се крајинска дјеца вакцинишу против краста, 1897.
13 априла, 2021
Наредба министра унутрашњих дјела да по отварању Мухамеданске школе у Подгорици учитељ буде Мујо Аџиаметовић, 09.10.1897.
13 априла, 2021
Окружни капетан пита црногорске власти о именовању учитеља у новој мухамеданској школи у Подгорици,08.10.1897.
13 априла, 2021
Предмет Хашима Селаковића за увод у црногорско поданство, март 1896.
13 априла, 2021
Рјешење којим је дата пензија Лору Пицију, службенику државне службе у Улцињу, 10.11.1896.
13 априла, 2021
Потврда наредбе да се одузме роба Мују Ђжаневићу у Бару, април 1896.
13 априла, 2021
Молба А. Замбелија црногорским властима за повишицу плате, 1896.
13 априла, 2021
Молба А. Замбелија црногорским властима за мјесто Управитеља луке Улцињ, 10.11.1896.
13 априла, 2021
Министарство унутрашњих дјела поморском капетану Закарији о повишици плате, 21.10.1896.
13 априла, 2021
Кол Мараши тражи од министра војног дозволу за обављање одређеног посла, 07.11.1897.
13 априла, 2021
Рачун од дохотка са земље за Ислам бега Мушовића, јануар 1896. године
13 априла, 2021
Признаница о предатом новцу Ислам бегу Мушовићу, децембар 1896. године.
13 априла, 2021
Писмо окружним властима у Подгорици о слању новца за доходак са земље Ислам бега Мушовића, 1896. године.
13 априла, 2021
Признаница Ислам бега Мушовића, у којој потврђује да је примио новац
13 априла, 2021
Попис земље која припада Ислам бегу Мушовићу, новембар 1895.
13 априла, 2021
Окружни капетан подгорички тражи дозволу за исплату дуга са земље Меду Јукову Балићу, септембар 1896.
13 априла, 2021
Молба хоџе Мусе Ибрахима Пуке за примањем у црногорско поданство, 27.09.1897.
13 априла, 2021
Министарство унутрашњих дјела тражи документацију за упис Мркојевићких младића у Земљодјелску школу, 1896. године.
13 априла, 2021
Обавјештење о слању дуга Меду Јукову Балићу са рендиране земље у Спужу, септембар 1896.
13 априла, 2021
Извјештај пописа земље Меда Јукова Балића у спужу, септембра 1896.
13 априла, 2021
Жалба суду од стране Муја Аџи-аметовића на Ибра Башића и клевету око картања, јун 1896. године
13 априла, 2021
Телеграм подгоричког капетана о молби за помоћ црногорског повјереника малисорског првака Сокол Баца, јул 1896
13 априла, 2021
Рапорат (извјештај) црногорској влади од стране поморског капетана Закарије из Бара, август 1896.
13 априла, 2021
Честитка црногорском двору поводом заручења принцезе Јелене за италијанског престолонасљедника Виторија Савоју од војводе Арслана и капетана из Даниловграда, август 1896
13 априла, 2021
Одобрење барском капетану Зејнел бегу да запосли жандарме, јул 1896.
13 априла, 2021
Обавјештење црногорских власти од стране барског капетана Зејнел бега о смрти жене која је обољела од заразе, јул 1896.
13 априла, 2021
Обавјештење барског капетана Зејнел бега о привременом запошљењу једног жандарма, јул 1896.
13 априла, 2021
Честитка барског капетана Зејнел бега на вјеридби принцезе Јелене Петровић Нјегош и италијанског престолонасљедника Виторија Савоје, 6.08.1896.
13 априла, 2021
Наредба министра унутрашњих дјела барском капетану Зејнел бегу да истражи проблеме настале приликом Госпођин дана и традиционалног изношења крста, август 1896
13 априла, 2021
Барски капетан Зејнел бег, црногорским властима о потреби запошљења жандара, јул 1896.
13 априла, 2021
Жалба министра унутрашњих дјела барском капетану Зејнел бегу, због нечистоће у овом граду, фебруар 1896. године
13 априла, 2021
Оптужба против барског капетана Зејнел бега и његовог утицаја да се мркојевићка дјеца не пријаве у Земљодјелску школу, 10.02.1896
13 априла, 2021
Барски капетан Зејнел бег обавјештава црногорске власти о усјевима и приносима 27.07.1896
13 априла, 2021
Барски капетан Зејнел бег јавља о тужби Муја Джајовића месара против ветеринара Др. Переа 27.07.1896
11 априла, 2021
Министар унутрашњих дјела обавјештава окружног капетана у Подгорици да пошаље Сокол Баца, на Цетиње, 09.07.1896.
11 априла, 2021
Подгорички муслимани туже министарству унутрашњих дјела суграђанина Ибра Башића због клевете 13.06.1896
11 априла, 2021
Наређење министра унутрашњих дјела да се казне Подгоричани који су картали, 11.06.1896
11 априла, 2021
Тужба подгоричких муслимана Лукачевића, Бешлића и Бибезића, због нелегалног картања у кући Ибра Башића, 08.04.1896
11 априла, 2021
Дозвола Бећир бегу да преузме купљеног овна, септембар 1896
11 априла, 2021
Наређење да се војводи Бећир бегу дозволи да преузме купљеног овна, септембар 1896.
11 априла, 2021
Писмо министра унутрашњих дјела подгоричким властима о хапшењу синоваца Бећир бега Османагића, мај 1896. године
11 априла, 2021
Жалба војводе Бећир бега Османагића због хапшења његовог синовца
11 априла, 2021
Телеграф војводе Бећир бега Османагића властима са захтјевом да преузме купљеног овна који је задржан од царинских влати у Улцињу, 1896.
11 априла, 2021
Писмо војводи Бећир бегу Османагићу у вези наредбе хапшења његових синоваца, мај 1896. године
11 априла, 2021
Окружни капетан Подгорице о незаконитом картању и крађи синоваца Бећир бега Османагића
11 априла, 2021
Молба Бећир бега Османагића у вези његових синоваца, мај 1896
11 априла, 2021
Обавјештење о тражењу ђака из Мркојевића за Земљодјелску школу, 19.01.1896.за Земљодјелску школу, 19.01.1896.
11 априла, 2021
Оптужба трговца Пашка Коке на тражење мита од стране цетињских варошких власти, 07.02.1896. године
11 априла, 2021
Управитељ луке Улцињ тражи повишицу након пет година службе, јануар 1896.
11 априла, 2021
Телеграм властима на Цетињу о спорном товару брода у Улцињу
11 априла, 2021
Окружни суд у Подгору о смрти затребачког фратра и његовој заоставштини, 5.07.1895
11 априла, 2021
Телеграм обавјештења о шверцу динамита на приморју, 1895. године
11 априла, 2021
Телеграм обавјештења из Бара о пронађеном извору шверца динамита
11 априла, 2021
Наређење капетану Зејнел бегу да пронађе извор шверца динамита, 04.11.1895. године
11 априла, 2021
Обавјештење капетану Луки Марђоновићу о вакцинисању дјеце против краста
11 априла, 2021
Дозвола капетану Марашу Марковом издата од министра унутрашњих дјела, 05.07.1895. године
11 априла, 2021
Жалба надбискупа Милиновића због необављања дужности од стране наставника вјеронауке фра Радића, 28.06.1895. године
11 априла, 2021
Пуномоћје исељених барских муслимана, којим се барском капетану Зејнел бегу даје могућност управљања над њиховим добрима у Црној Гори, јун 1895. године
11 априла, 2021
Одлука о случају ћерке Мехмеда Мандића, 25.07.1895. године
11 априла, 2021
Уговор о најму између ћерке Мехмеда Мандића и Ива Команина, август 1889. године
11 априла, 2021
Окружни суд Подгорица о случају ћерке Мехмеда Мандића и Ива Команина, јул 1895
11 априла, 2021
Писмо капетану Ђуровићу у Даниловград са инструкцијама поводом католичке литургије на словенском језику, децембар 1894. године
11 априла, 2021
Писмо управнику вароши Бар о служењу прве католичке мисе на словенском језику, децембар 1894. године
11 априла, 2021
Обавјештење капетанима о служењу прве католичке литургије на словенском језику у Бару, децембар, 1894. године.
11 априла, 2021
Писмо окружним капетанима са обавјештењем о служењу прве католичке мисе на словенском језику, децембар 1894. године
11 априла, 2021
Телеграм капетана Лазовића у вези католичке цркве чију изградњу помиње надбискуп Милиновић, 27.11.1894
11 априла, 2021
Одобрење Статута Барске читаонице од стране Министарства , 10.12.1894. године
11 априла, 2021
Молба Књажевској Влади за потврђивање Статута Барске читаонице, 23.10.1894. године
11 априла, 2021
Статут Барске читаонице, са потписима муфтије Карађузовића и осталих, 22.10.1894. године