АРХИВСКО-БИБЛИОТЕЧКО ОДЈЕЉЕЊЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЦРНЕ ГОРЕ, ЦЕТИЊЕ

8 фебруара, 2020
Телеграм са изразом лијепих жеља турског султана Абдулахамида II, књазу Николи и његовој породици, 1889. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Телеграм Пера Јововића из Улциња, Филипу Петровићу о мјерењу трасе за изградњу пута од Улциња до Шињежа, фебруар 1889. године,Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Писмо задарског композитора Петру Рамадановићу, књажевском агенту у Котору, да прослиједи Књажевском двору композицију посвећену књагињи Зорки Карађорђевић, 23.12.1883. године, АБОНМЦГ
8 фебруара, 2020
Писмо српског композитора Евђенија Стојановића у вези композиције – Црној Гори – коју је по препоруци пјесника Лазе Костића, послао април 1889. године,Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Писмо баркског надбискупа Шимуна Милиновића, књазу Николи са објашњењем поднијете оставке, децембар 1889. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Писмо књаза Николе барском надбискупу Милиновићу, у којем од њега тражи стрпљење за реформе у Католичкој цркви, новембар 1889. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Писмо из Задра Др Ђуриковечког у којем моли да се књазу Николи преда примјерак књиге Здравословје ђетета, 21. 10. 1883, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Молба Ивана Вранешевића црногорској Влади да запосли његовог брата Душана, у прилогу је послао и Диплому о његовој завршеној школи, 21.9.1883. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе
8 фебруара, 2020
Два телеграма на нашем и француском језику у којима барски надбискуп Шимун Милиновић обавјештава књаза Николу да ће држати мису за покој Рудолфа, сина аустроугарског цара Фрања Јосифа, 1889. године,АБОНМЦГ

ДРЖАВНИ АРХИВ ЦРНЕ ГОРЕ, ЦЕТИЊЕ - МИНИСТАРСВО УНУТРАШЊИХ ДЈЕЛА 1880-1888

ДРЖАВНИ АРХИВ ЦРНЕ ГОРЕ, ЦЕТИЊЕ - МИНИСТАРСВО УНУТРАШЊИХ ДЈЕЛА 1888-1896