Аднан Прекић – ИСЛАМСКА ЗАЈЕДНИЦА У ЦРНОЈ ГОРИ – АЛМАНАХ 25-26