Adnan Prekić – ISLAMSKA ZAJEDNICA U PLJEVLJIMA – ALMANAH 25-26