Žalba sudu od strane Muja Adži-ametovića na Ibra Bašića i klevetu oko kartanja, jun 1896. godine