Tužba podgoričkih muslimana Lukačevića, Bešlića i Bibezića, zbog nelegalnog kartanja u kući Ibra Bašića, 08.04.1896