Telegram obavještenja iz Bara o pronađenom izvoru šverca dinamita