Telegram kapetana Lazovića u vezi katoličke crkve čiju izgradnju pominje nadbiskup Milinović, 27.11.1894