Potvrda naredbe da se oduzme roba Muju Đžaneviću u Baru, april 1896.