Pismo vojvodi Bećir begu Osmanagiću u vezi naredbe hapšenja njegovih sinovaca, maj 1896. godine