Pismo upravniku varoši Bar o služenju prve katoličke mise na slovenskom jeziku, decembar 1894. godine