Pismo ministra unutrašnjih djela podgoričkim vlastima o hapšenju sinovaca Bećir bega Osmanagića, maj 1896. godine