Pismo kapetanu Đuroviću u Danilovgrad sa instrukcijama povodom katoličke liturgije na slovenskom jeziku, decembar 1894. godine