Optužba protiv barskog kapetana Zejnel bega i njegovog uticaja da se mrkojevićka djeca ne prijave u Zemljodjelsku školu, 10.02.1896