Okružni kapetan podgorički traži dozvolu za isplatu duga sa zemlje Medu Jukovu Baliću, septembar 1896.