Obavještenje o traženju đaka iz Mrkojevića za Zemljodjelsku školu, 19.01.1896.