Obavještenje o slanju duga Medu Jukovu Baliću sa rendirane zemlje u Spužu, septembar 1896.