Naređenje kapetanu Zejnel begu da pronađe izvor šverca dinamita, 04.11.1895. godine