Naređenje da se vojvodi Bećir begu dozvoli da preuzme kupljenog ovna, septembar 1896.