Molba Bećir bega Osmanagića u vezi njegovih sinovaca, maj 1896