Izvještaj popisa zemlje Meda Jukova Balića u spužu, septembra 1896.