Slađana Žunjić, Crkva na Šćepan brijegu – Gluhi do -Sakralna arhitektura,Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, br. 12. 2016