Mr Sait. Š. Šabotić, Međaš i dijalog sa drugima, Revija Bihor, br.31, 2019.