Molba krajinskog kapetana Luke Marđonovića da se krajinska djeca vakcinišu protiv krasta, 1897.